Räkenskapsår – ekonomisk förening

Det första räkenskapsåret börjar den dag Bolagsverket registrerar föreningen. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare.

Inför registreringen väljer du vilken räkenskapsperiod föreningen ska ha. Men eftersom räkenskapsåret börjar samma dag som vi registrerar föreningen kommer startdatumet inte att "stämma" det första året. Det första räkenskapsåret får därför vara upp till 18 månader långt eller hur kort som helst.

Föreningens räkenskapsår ska stå i stadgarna. Läs mer under sidan Stadgar i menyn.

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret kallas för brutna räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv kalendermånader. Om föreningen vill ha ett annat räkenskapsår än dessa, måste föreningen ansöka om tillstånd från Skatteverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan