Starta ekonomisk förening

Vill du starta en ekonomisk förening? Det kan du göra tillsammans med två andra personer, företag eller föreningar. Ni måste alltså vara minst tre medlemmar i föreningen.

När du ska starta en ekonomisk förening måste du anmäla det till Bolagsverket. I menyn kan du läsa mer om vad du måste besluta om innan du startar föreningen och hur du anmäler till Bolagsverket.

Så går det till att starta en ekonomisk förening

  1. Besluta om start – stadgar.
  2. Betala insatsen.
  3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
  4. Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket.
  5. Bolagsverket registrerar föreningen.
  6. Verksamheten startar.

1. Besluta om start – stadgar

Du och övriga medlemmar beslutar att starta en ekonomisk förening och antar stadgarna samt väljer styrelse och revisor. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen.

2. Betala insatsen

Du som blir medlem i en ekonomisk förening ska betala en insats. I stadgarna står det hur stor insatsen är och hur den ska betalas.

Läs mer under sidan Stadgar.

3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl att du vill starta föreningen till Bolagsverket, i e-tjänsterna på verksamt.se. Du kan också använda blanketten Nyregistrering, nr 904 .

Anmäl på verksamt.se

Nyregistrering, nr 904 (288 kB)

Tillsammans med anmälan skickar du in föreningens stadgar och ett protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som har valts till styrelse och revisor. Här ser du exempel på hur stadgar och protokoll kan se ut.

Stadgar för ekonomisk förening (47 kB)

Konstituerande föreningsstämma (45 kB)

Anmälan måste skickas in senast sex månader efter att medlemmarna har fattat beslut om att starta föreningen.

4. Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket.

5. Bolagsverket registrerar föreningen

Bolagsverket beslutar om registrering och ger föreningen ett organisationsnummer. Bland annat kontrollerar vi att ingen annan har det föreslagna namnet på föreningen. Vår handläggningstid varierar, men ofta handlar det om en till två veckor. När föreningen är registrerad får du ett registreringsbevis och en kopia av registrerade stadgar.

6. Verksamheten startar

Så fort Bolagsverket har registrerat föreningen kan verksamheten sätta igång.

Beställ inte trycksaker innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av ditt företagsnamn är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som ditt företag, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när ditt företagsnamn har blivit registrerat av Bolagsverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan