Firmateckning – ekonomisk förening

Här hittar du information om firmateckning för ekonomiska föreningar.

Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman som särskilda firmatecknare, om inte annat bestäms i stadgarna. Av anmälan ska det framgå om firman ska tecknas var för sig eller till exempel av två ledamöter i förening (med varandra).

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan