Fusion – ekonomisk förening

Fusion innebär att en förening tar över tillgångar och skulder från en eller flera andra föreningar eller dotteraktiebolag.

Tre olika sätt att genomföra en fusion

  • Absorption – en ekonomisk förening tar upp en eller flera andra ekonomiska föreningar genom fusion.
  • Kombination – två eller flera ekonomiska föreningar går upp i en ny ekonomisk förening som bildas i samband med fusionen.
  • Absorption av helägt dotteraktiebolag – en ekonomisk förening tar upp ett helägt dotteraktiebolag genom fusion.

Du kan läsa mer om de olika typerna av fusion i menyn.

Föreningar som ingår i fusionen

De föreningar som ingår i fusionen kallas övertagande förening och överlåtande förening.

Övertagande förening:

  • förening som genom fusion tar upp en annan förening
  • kan vara en redan registrerad ekonomisk förening eller en förening som bildas i samband med fusionen.

Överlåtande förening:

  • förening som genom fusion går upp i en annan förening
  • flera överlåtande föreningar kan delta i en fusion med samma övertagande förening.

Vid fusionen upplöses den överlåtande föreningen utan likvidation. Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan