Avveckla ekonomisk förening

Vill du inte driva den ekonomiska föreningen vidare? Det finns fyra olika sätt att avveckla föreningen.

Avveckla genom:

  • likvidation
  • konkurs – om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder
  • fusion – föreningen går upp i en annan förening
  • att ta bort föreningen ur registret – om föreningen inte haft någon verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket under de senaste tio åren.

Läs mer om likvidation och fusion i menyn. Om du vill ta bort föreningen ur registret, skicka en anmälan till Bolagsverket.

Vi tar bort föreningar som inte driver verksamhet

Vi arbetar löpande med att ta bort föreningar och företag som inte har någon verksamhet från våra register.

Driver företaget fortfarande verksamhet?

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta gärna Bolagsverket för närmare information om avveckling.

Kontakta oss

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan