Stadgar – bostadsrättsförening

När du anmäler föreningen för registrering hos Bolagsverket ska du också skicka in föreningens stadgar.

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Bostadsrättsföreningens stadgar är ibland mycket mer omfattande än stadgarna för en ekonomisk förening. Det beror på att man kan vilja ta in bestämmelser utöver de obligatoriska eller att man vill beskriva huvuddragen av de skyddsregler som finns i bostadsrättsföreningen.

Vad måste stadgarna innehålla?

Stadgarna ska innehålla information om

 • föreningens namn
 • föreningens ändamål och verksamhet
 • styrelsens säte
 • avgifter som medlemmarna ska betala, till exempel upplåtelseavgift, överlåtelseavgift med mera och hur de ska beräknas
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • föreningens räkenskapsår
 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • när och hur kallelsen till föreningsstämman ska ske och hur medlemmarna ska få andra meddelanden från styrelsen
 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
 • vilka medel som ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus
 • vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har när det gäller underhåll och reparationer
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Medlemmarnas beslutanderätt kan utövas av fullmäktige. Stadgarna måste i så fall innehålla bestämmelser om detta.

Hur skickar jag in stadgarna?

Om du använder e-tjänsterna på verksamt.se för att registrera bostadsrättsföreningen skickar du med stadgarna som en pdf-fil.

Anmäl på verksamt.se

Använder du istället en blankett måste du skicka in en papperskopia av stadgarna till oss. Här ser du ett exempel på hur stadgarna i en bostadsrättsförening kan se ut.

Stadgar för bostadsrättsförening (53 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan