Bolagsverket kallar till föreningsstämma – bostadsrättsförening

Om styrelsen inte kallar till en stämma som ska hållas enligt lag, stämmobeslut eller stadgar, kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Om styrelsen inte kallar medlemmarna till stämman kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till stämman.

Extra föreningsstämma

Styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma om föreningens revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen, eller ett mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, skriftligen begär hos föreningen att en extra stämma ska sammankallas för att behandla ett angivet ärende.

Om styrelsen inte utfärdar en kallelse till extra stämma inom två veckor från det att begäran kommit in till föreningen kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till stämman.

Anmäl till Bolagsverket

När du anmäler detta till oss, använd blanketten Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717.

Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 (72 kB)

Skicka med dessa bilagor

  • en kopia på aktuell medlemsförteckning
  • förslag till dagordning
  • förslag på tid och plats för stämman
  • en kopia på den begäran som skickats till styrelsen - om ansökan avser en extra föreningsstämma.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utfärda kallelsen till stämman kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta Bolagsverket för den kostnad som vi har i samband med att vi utfärdar kallelsen till stämman.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan