Anmäl din bostadsrättsförening för registrering

När du ska starta en bostadsrättsförening måste du anmäla det till Bolagsverket. Använd e-tjänsterna på verksamt.se eller en blankett. Anmälan måste ha kommit in till oss senast sex månader efter det att beslut fattats om att bilda föreningen.

Anmäl på webben

Anmäl bostadsrättsföreningen i e-tjänsterna på verksamt.se. Direkt i tjänsterna fyller du i uppgifter om bland annat föreningens namn och styrelse.

Anmäl på verksamt.se

Samtidigt som du anmäler föreningen till Bolagsverket ska du betala en avgift. Det kostar 1 100 kronor när du använder e-tjänsterna. Glöm inte att skriva ditt första namnförslag på betalningen så att vi vet vilken förening inbetalningen hör till.

En styrelseledamot skriver under anmälan med sin e-legitimation. E-legitimationen motsvarar ditt körkort eller id-kort när du ska legitimera dig på internet. En e-legitimation skaffar du enkelt via din bank.

Om e-legitimation

Anmäl på blankett

Du kan också använda blanketten Nyregistrering, nr 904 , som du skickar in i original. Blanketten ska skrivas under av en styrelseledamot.

Nyregistrering, nr 904 (304 kB)

Samtidigt som du anmäler föreningen till Bolagsverket ska du betala en avgift. Det kostar 1 400 kronor när du använder blankett. Glöm inte att skriva ditt första namnförslag på betalningen så att vi vet vilken förening inbetalningen hör till.

Bilagor

Skicka alltid med bestyrkta kopior av dessa bilagor:

  • föreningens stadgar, ett exemplar.
  • protokoll från konstituerande stämma som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som valts till ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Om du använder e-tjänsterna i verksamt.se skickar du med stadgarna och protokollet som pdf-filer. Här ser du exempel på hur stadgarna och protokollen i en bostadsrättsförening kan se ut.

På sidan Mallar bostadsrättsförening hittar du exempel på stadgar och stämmoprotokoll.

Mallar bostadsrättsförening

Skicka med dessa bilagor när de behövs:

  • en bestyrkt kopia av pass eller annan id-handling för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.
  • tillstånd från Bolagsverket – när styrelsen inte uppfyller kraven på bosättning. Läs mer på sidan Dispens bosättning – styrelsen.

Dispens bosättning – styrelsen

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan