Starta bostadsrättsförening

För att starta en bostadsrättsförening måste ni vara minst tre medlemmar i föreningen.

I menyn kan du läsa mer om vad du måste besluta om innan du startar föreningen och hur du anmäler till Bolagsverket.

Så går det till att starta en bostadsrättsförening

  1. Besluta om start – stadgar.
  2. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
  3. Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket.
  4. Bolagsverket registrerar föreningen.
  5. Verksamheten startar.

1. Besluta om start – stadgar

Du och övriga medlemmar beslutar att starta en bostadsrättsförening och antar stadgarna samt väljer styrelse och revisor. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen.

2. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl att du vill starta bostadsrättsföreningen i e-tjänsterna på verksamt.se. Du kan också använda blanketten Nyregistrering, nr 904 .

Anmäl på verksamt.se

Nyregistrering, nr 904 (304 kB)

Tillsammans med anmälan skickar du in föreningens stadgar och ett protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som har valts till styrelse och revisor. Här ser du exempel på hur stadgar och protokoll kan se ut.

Stadgar för bostadsrättsförening (53 kB)

Konstituerande föreningsstämma (43 kB)

Anmälan måste skickas in senast sex månader efter att medlemmarna har fattat beslut om att starta föreningen.

3. Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket.

4. Bolagsverket registrerar föreningen

Bolagsverket beslutar om registrering och ger föreningen ett organisationsnummer. Vi kontrollerar bland annat att ingen annan har det föreslagna namnet på föreningen. Vår handläggningstid varierar, men ofta handlar det om en till två veckor. När föreningen är registrerad får du ett registreringsbevis och en kopia av registrerade stadgar.

5. Verksamheten startar

Så fort Bolagsverket har registrerat föreningen kan verksamheten sätta igång.

Beställ inte trycksaker innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av ditt företagsnamn är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som ditt företag, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när ditt företagsnamn har blivit registrerat av Bolagsverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan