Ändra styrelse – bostadsrättsförening

Om föreningen ändrar styrelse, firmateckning eller särskilda firmatecknare ska du anmäla det till oss.

Styrelsen utses av föreningsstämman och ändringen gäller från och med stämmans beslutsdatum.

Ny energi i bostadsrättsföreningens styrelse? Grattis! Gör er ändring av styrelsen och firmateckningen på verksamt.se!

Anmäl så här

Använd vår e-tjänst på verksamt.se när du ska ändra styrelse eller firmateckning. En styrelseledamot skriver under anmälan med sin e-legitimation.

Anmäl på verksamt.se

Du kan också använda blanketten: Ändringsanmälan, nr 914 (137 kB)

När du anmäler en ändring av styrelsen måste du betala en avgift. Det kostar  600 kronor när du använder e-tjänsten och  900 kronor när du använder blanketten.

Meddelande till alla som registreras i någon förening

När vi in- eller avregistrerar dig som företrädare i en förening skickar vi ett meddelande till dig. Det ger dig möjlighet att snabbt reagera om du som företrädare på falska grunder registreras i eller ur någon förening. Om du har ett konto i Mina meddelanden skickar vi meddelandet dit. Annars skickas det till din folkbokföringsadress. 

Egen avgång

Om du vill avgå som styrelseledamot eller styrelsesuppleant ska du meddela det till styrelsen. Styrelsen ska genast anmäla avgången till Bolagsverket och vid behov kalla till föreningsstämma för att göra ett kompletteringsavtal eller bestämma ett lägre antal styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter.

Du kan även själv anmäla din avgång till oss i e-tjänsten på verksamt.se eller på blanketten Egen avgång ur styrelsen, nr 962 .

Anmäl på verksamt.se

Egen avgång ur styrelsen, nr 962 (220 kB)

Samtidigt som du gör din anmälan ska du betala en avgift. Det kostar  600 kronor att ändra i e-tjänsterna och  900 kronor att använda blanketten.

Om du byter efternamn

Du som är utländsk medborgare måste anmäla till oss om du byter efternamn. För övriga personer får vi automatiskt ändringar från Skatteverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan