Ändra revisor – bostadsrättsförening

Om föreningen byter revisor kan du anmäla det till Bolagsverket. Revisorn utses av föreningsstämman och ändringen gäller från och med stämmans beslutsdatum.

Anmäl till Bolagsverket

Använd e-tjänsterna på verksamt.se när föreningen ska byta revisor eller skicka in blanketten Ändringsanmälan, nr 914 .

Anmäl på verksamt.se

Ändringsanmälan, nr 914 (137 kB)

Samtidigt som du gör din ändring måste du betala en avgift. Det kostar  600 kronor att ändra i e-tjänsterna och  900 kronor att använda blanketten.

Egen avgång

Om du som revisor själv vill anmäla din avgång kan du använda e-tjänsterna på verksamt.se. En styrelseledamot eller revisorn själv skriver under anmälan med sin e-legitimation. Du kan också skicka in blanketten, Egen avgång som revisor, nr 703 .

Anmäl på verksamt.se

Om e-legitimation

Egen avgång som revisor, nr 703 (217 kB)

Det kostar ingenting att anmäla egen avgång som revisor.

Dessa bilagor ska följa med anmälan om egen avgång

  • En redogörelse från dig (revisorn) för den granskning som du har utfört under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat.
  • En uppgift från dig om skälet till att uppdraget upphört i förtid.
  • En uppgift från föreningen eller den som utsett dig om skälet till att ditt uppdrag har upphört i förtid.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan