Ändra räkenskapsår – bostadsrättsförening

Om du vill kan du ändra räkenskapsår för föreningen. En sådan ändring innebär en ändring av stadgarna.

Vill du läsa mer om reglerna för räkenskapsår?

Räkenskapsår

Vissa ändringar kräver tillstånd

Vill du lägga om räkenskapsåret från kalender till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår, måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för omläggning från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Ett brutet räkenskapsår ska börja den första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv hela månader.

I samband med omläggning av ett räkenskapsår får räkenskapsåret gälla kortare tid än tolv månader eller förlängas till högst arton månader.

Anmäl till Bolagsverket

Anmäl ändringen genom att ändra i e-tjänsterna på verksamt.se eller skicka in blanketten Ändringsanmälan, nr 914. När du ändrar räkenskapsår måste du betala en avgift. Det kostar  700 kronor att ändra i e-tjänsterna och  900 kronor att använda blanketten. Ändringen av räkenskapsår börjar gälla först när vi har registrerat den.

Anmäl på verksamt.se

Ändringsanmälan, nr 914 (137 kB)

Tillsammans med anmälan skickar du in

  • ett föreningsstämmoprotokoll med beslut om ändring av stadgarna, normalt sett protokoll från två föreningsstämmor.
  • hela de nya stadgarna med det nya räkenskapsåret
  • tillstånd från Skatteverket – i vissa fall

På sidan Mallar bostadsrättsförening hittar du exempel på stadgar och stämmoprotokoll.

Mallar bostadsrättsförening

Gemensamt räkenskapsår för företag i koncern

Företag som ingår i en koncern ska ha samma räkenskapsår. Föreningen behöver inte ansöka om tillstånd från Skatteverket om moder– eller dotterföretag i en befintlig svensk koncern redan har det önskade räkenskapsåret. Anpassning till en utländsk koncern kräver dock Skatteverkets tillstånd, förutom vid ändring till kalenderår.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket medge att olika räkenskapsår får användas inom en koncern och dess företag.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan