Ändra namn eller verksamhet – bostadsrättsförening

Vill du göra en namnändring på föreningen eller ändra verksamheten? Här kan du läsa om hur det går till.

Så går det till att ändra föreningens namn eller verksamhet

  1. Föreningsstämman beslutar att ändra namn eller verksamhet.
  2. Anmäl till Bolagsverket.
  3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet.

1. Föreningsstämman beslutar att ändra namn eller verksamhet

Föreningsstämman beslutar om nya stadgar där det nya namnet eller verksamheten har skrivits in.

Tänk på att det finns speciella regler för vilket namn du kan välja.

Föreningens namn

2. Anmäl till Bolagsverket

Anmäl ändringen i e-tjänsterna på verksamt.se. I e-tjänsterna skickar du också in de nya stadgarna och protokoll från en eller två föreningsstämmor som pdf-filer. Du kan också fylla i och skicka in blanketten Ändringsanmälan, nr 914 .

Anmäl på verksamt.se

Ändringsanmälan, nr 914 (137 kB)

På sidan Mallar bostadsrättsförening hittar du exempel på stadgar och stämmoprotokoll.

Mallar bostadsrättsförening

Samtidigt som du anmäler ändringen ska du betala en avgift. Det kostar 700 kronor att ändra namn eller verksamhet i e-tjänsterna. Om du använder blanketten kostar det 900 kronor att ändra namn eller verksamhet. Om du ska ändra både namnet och verksamheten och det är beslutat vid ett och samma tillfälle, betalar du bara den ena avgiften.

3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet

Vi granskar dina namnförslag eller beskrivningen av verksamheten. Om det är okej, registrerar vi det nya namnet eller verksamheten. När detta är gjort får du ett registreringsbevis och ett exemplar av stadgarna via posten. Ändringarna gäller från och med Bolagsverkets registreringsdatum.

Registret mot penningtvätt

Tänk på att du kan behöva anmäla föreningen till registret mot penningtvätt.

Registret mot penningtvätt

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan