Bostadsförening

En bostadsförening är en förening som bildades före 1930 och som upplåter nyttjanderätt till bostad på obegränsad eller begränsad tid. Det går inte att registrera en ny bostadsförening.

Bostadsföreningar som upplåter nyttjanderätt för obegränsad tid kallas besittningsföreningar. Föreningar som upplåter nyttjanderätt för begränsad tid kallas hyresföreningar.

Omregistrera till bostadsrättsförening

En bostadsförening kan övergå till att bli en bostadsrättsförening genom att omregistreras hos Bolagsverket.

Föreningen ska bland annat fatta beslut om att ändra stadgarna så att de stämmer med bostadsrättslagens krav. Bostadsföreningens styrelse ska upprätta en förenklad ekonomisk plan. Den ska godkännas av föreningsstämman och registreras hos Bolagsverket samtidigt med omregistreringen av föreningen.

Andra ändringar?

Om du vill göra andra ändringar kan du läsa mer på sidan Ekonomisk förening i menyn. Det är samma regler som gäller.

Blanketter

Använd våra blanketter när du anmäler eller gör ändringar i föreningen.

Blanketter bostadsförening

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i en förening måste du ofta betala en avgift. På sidan Avgifter bostadsförening ser du vad det kostar.

Avgifter bostadsförening

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan