Så bestrider du en bluffaktura

Har du fått en bluffaktura? Det är en faktura för en tjänst eller vara du inte har beställt eller som du vilseletts att beställa.

Polisen har i samverkan med Bolagsverket och ett antal andra myndigheter och företag tagit fram ett material som guidar alla som har fått en bluffaktura i hur de ska göra för att bestrida den.

Det är viktigt att göra detta så snart som möjligt eftersom det förbättrar din ställning vid en eventuell tvisteförhandling i tingsrätten.

Under Läs mer hittar du länkar till Kronofogden, Polisens guide och till deras Facebooksida Polisen Bedrägeri, som vänder sig till alla som på olika sätt drabbats av bluffakturor.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan