Fullmakt för dig som hjälper andra företag

Din kund kan ge dig en fullmakt och med stöd av den kan du skriva under anmälan till Bolagsverket. Det gäller ärenden som skickas in med post och via e-tjänsten Företagsärenden för ombud och för vissa ärenden i e-tjänsterna i verksamt.se.

Fullmakt i verksamt.se

I e-tjänsterna på verksamt.se kan du med en fullmakt lämna in ärenden för ekonomisk förening och bostadsrättsförening. För företagsformerna aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild näringsidkare kan du förbereda ett ärende åt ett företag, men inte skicka in det.

Anmäl på verksamt.se

Fullmakt för ärenden som du skickar in med post

Det finns mallar för fullmakter som du kan använda när du skickar in ett ärende med post.

Mallar

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget som du hjälper fyller i mallen och skriver under den. Tänk på att en fysisk person bör få fullmakten och inte ditt företag. Detta för att undvika att samtliga firmatecknare tvingas skriva under anmälan. Fullmakten skickar du in till Bolagsverket i original eller bestyrkt kopia tillsammans med anmälan.

Fullmakt för Företagsärenden för ombud

I e-tjänsten Företagsärenden för ombud kan du skapa avskrifter av den fullmakt som du har fått av din kund. Du hittar exempel på fullmakter i tjänsten, under rubriken Om tjänsten.

Om tjänsten

E-tjänsten Företagsärenden för ombud

Registrering av ett nybildat företag

När fullmakten ska användas vid registreringen av ett nybildat företag, ska det tänkta företagsnamnet framgå av fullmakten, exempelvis ”Stockholms Bilspecialist under bildande” eller ”Megafix AB u.b.”. Fullmakten ska även vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter. Gäller fullmakten ett redan registrerat företag ska organisationsnumret skrivas i fullmakten.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan