Depositionskonto

Du som hjälper andra företag att skicka in ärenden till Bolagsverket kan ansöka om att öppna ett depositionskonto hos Bolagsverket.

Med ett depositionskonto sätter du in ett större belopp till Bolagsverket och registreringsavgifterna dras sedan automatiskt från kontot allt eftersom du skickar in ärenden. Samma ombud kan ha flera depositionskonton.

Ansöka om depositionskonto

  1. Fyll i och skicka in två exemplar av både Avtal om depositionskonto och Kunduppgifter.
  2. Om vi godkänner din ansökan skickar vi tillbaka ett exemplar vardera av avtalet och kunduppgifterna och du får ett kontonummer.
  3. Sätt in din deposition. Lägsta belopp är 20 000 kronor.
  4. Nu kan du börja skicka in ärenden som belastar ditt depositionskonto.

När du har ett depositionskonto kan du ansöka om att bli kund och starta lagerbolag i e-tjänsten Företagsärenden för ombud.

Avtal om depositionskonto (199 kB)

Kunduppgifter – depositionskonto (745 kB)

Använda depositionskonto

Med ett depositionskonto kan du betala dina och dina kunders ärenden via kontot.

Ärenden som går via e-tjänsten Företagsärenden för ombud belastar i vissa fall ditt depositionskonto. Om du skickar in ärenden på något annat sätt måste du skriva kontonumret i anmälan:

  • Anmälan på blankett – skriv kontonumret på första sidan.
  • Anmälan via e-tjänsten verksamt.se – skriv kontonumret under rubriken Övrigt.

Vi reserverar avgiften för ett ärende direkt när det kommer in och avgiften dras från depositionskontot när vi har registrerat ärendet.

Om du inte skriver kontonumret

Om du inte skriver depositionskontonumret på anmälan, förväntas du betala avgiften på annat sätt, till exempel via vanlig internetbetalning. Företaget som har depositionskontot måste stå som kontaktperson på anmälan.

Sätta in pengar på kontot

Sätt in depositioner allt eftersom. Lägsta belopp är 20 000 kronor per depositionstillfälle och konto. Tänk på att om du har flera konton måste du sätta in en separat summa på varje konto. Om du vill kan vi skicka ut en påminnelse när ditt konto behöver fyllas på.

Sätt in depositionen på

  • bankgiro 5050-0255

Kom ihåg att skriva depositionskontonumret på varje inbetalning.

Vad händer om kontot inte fylls på?

Vi handlägger inte ärenden som du skickar in om du inte har täckning för avgiften på depositionskontot. Då skickar vi ett meddelande till dig om detta. Om du inte sätter in pengar på depositionskontot inom 14 dagar från att du har fått meddelandet kan vi komma att avskriva ärendet.

Kontoutdrag

Vi skickar ett kontoutdrag från ditt depositionskonto en gång i månaden. Kontoutdraget finns också i e-tjänsten Företagsärenden för ombud under rubriken Betalningar.

Överlåta lagerbolagsnamn

Om du vill överlåta ett lagerbolagsnamn till ett annat företag eller depositionskonto ska du skicka in blanketten Överlåtelse av lagerbolagsnamn, nr 601.

Överlåtelse av lagerbolagsnamn, nr 601 (499 kB)

Observera att företaget som ska överta lagerbolagsnamnet måste ha ett depositionskonto hos Bolagsverket. Du kan läsa om hur man ansöker om depositionskonto längre upp på denna sida.

Om du som ska överta lagerbolagsnamnet även vill använda e-tjänsten Företagsärenden för ombud, ska du fylla i ansökan om att bli kund i tjänsten.

E-tjänsten Företagsärenden för ombud

Avsluta depositionskonto

Om du vill avsluta ditt depositionskonto ska du skicka in blanketten Avsluta depositionskonto, nr 602.

Avsluta depositionskonto, nr 602 (465 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan