Beskriva verksamheten

Ensamrätten till ett företagsnamn gäller som huvudregel inom den bransch där du har registrerat eller inarbetat namnet. Detta är en av anledningarna till att du måste beskriva vilken verksamhet du tänker bedriva när du anmäler ditt företag för registrering.

En verksamhet ska vara så tydligt beskriven och avgränsad att den lätt kan förstås av den som vill ha information om företaget. Alltför allmänna beskrivningar är därför inte tillåtna, till exempel räcker det inte att skriva att du ska bedriva handel eller konsultverksamhet. Du måste istället skriva vilka varor du ska handla med eller inom vilket område du ska bedriva konsultverksamhet.

Precisera verksamheten

Vissa branscher är så omfattande att du kan behöva beskriva närmare vilken inriktning företaget ska ha. Till exempel måste ”industriell verksamhet” preciseras så att det anges om det rör sig om verkstadsindustri, pappersindustri, textilindustri eller någon annan form av industri.

Exempel på verksamheter som kräver precisering:

 • bulkvaror (handel med)
 • design
 • detaljhandel
 • elektronikprodukter
 • entreprenad
 • export
 • grossiströrelse
 • handel med teknikvaror
 • handelsrörelse
 • import
 • industriell verksamhet
 • industrimaskiner (handel med)
 • industriprodukter
 • inventarier (handel med)
 • kapitalvaror
 • konsultverksamhet
 • konsumentprodukter
 • kontorsutrustning
 • leasing
 • lös egendom (handel med)
 • maskiner
 • miljötekniska produkter
 • råvaror
 • teknisk utrustning (ange vilken bransch)
 • tillverkningsindustri
 • trading
 • uthyrning.

Ensamrätt till företagsnamnet

Ensamrätten innebär att den som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde. I regel kan du däremot inte hindra någon annan från att använda ett liknande företagsnamn inom någon annan bransch.

Exempel:

Företaget Bogax Entreprenad AB som bedriver byggrörelse kan inte hindra användningen av företagsnamnet Bogax Sweden AB eftersom Bogax Sweden AB bedriver verksamhet inom sjukvård.

Väl ansedda företagsnamn och varumärken

Det finns ett undantag från regeln om att ensamrätten är begränsad till företagets eget verksamhetsområde. Väl ansedda kännetecken (företagsnamn och varumärken) kan ha ett vidare skydd, som innebär att ingen kan använda ett liknande kännetecken inom någon bransch överhuvudtaget. Detta utökade skydd gäller för kännetecken som är väl ansedda och där det finns en risk att om någon annan använder ett liknande kännetecken skulle detta på ett otillbörligt sätt dra fördel av eller vara till nackdel för det väl ansedda kännetecknet.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan