Är företagsnamnet upptaget?

Är ditt tänkta företagsnamn redan registrerat? Du kan själv kontrollera namnet i verksamt.se eller beställa en förhandsgranskning.

Cirka hälften av alla namnförslag som kommer in till Bolagsverket kan inte registreras. Ofta finns det redan ett aktiebolag eller ett annat företag med liknande företagsnamn. Därför kan det vara bra att kontrollera om ditt tänkta företagsnamn redan är registrerat. Det kan du göra på verksamt.se.

Även om du inte hittar något liknande företagsnamn kan du ändå aldrig helt säkert i förväg veta om ditt företagsnamn kommer att kunna registreras. Bolagsverket tar även hänsyn till förväxlingsbara varumärkesrättigheter samt till andra bestämmelser i firmalagen och särskilda regler för varje företagsform.

Förhandsgranskning av företagsnamn

Du kan beställa en förhandsgranskning av Bolagsverket av ett eller flera företagsnamn för att kontrollera om det företagsnamn du har tänkt dig är ledigt eller om det redan finns registreringar som kan komma att bedömas som hinder mot ditt förslag. Det kostar  1 400 kronor (momsfritt) per namnförslag.

Observera dock att Bolagsverket aldrig lämnar bindande besked om ett föreslaget företagsnamn i förhand.

Skyddet för ditt företagsnamn räknas från den dag du skickar in namnförslaget till Bolagsverket i ett nybildnings- eller ändringsärende. Det innebär att även om det vid en förhandsgranskning inte framkommit något hinder mot ditt föreslagna företagsnamn, så kan det komma in en ansökan om ett liknande företagsnamn eller varumärke efter det att förhandsgranskningen gjordes och innan ditt eget ärende kommit in.

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar och liknande förrän registreringen av ditt företagsnamn är klar.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan