Exempel på företagsnamn

Den här exempelsamlingen ska hjälpa dig att välja företagsnamn. Exemplen kan också fungera som ett stöd om Bolagsverket hittar hinder mot ett företagsnamn och du måste skicka in nya namnförslag.

Kom ihåg att detta bara är riktlinjer som ska hjälpa dig att lämna bra namnförslag. Bolagsverkets handläggare måste ändå i varje enskilt fall göra en bedömning av om det finns någon risk för förväxling med ett annat företagsnamn.

Det är alltid fråga om en helhetsbedömning där vi både tittar på hur lika företagsnamnen är och om företagen är verksamma i samma bransch. Det kan också finnas speciella omständigheter, som exempelvis att företagen ligger nära varandra geografisk eller har en ovanlig verksamhet, som motiverar att vi inte följer dessa riktlinjer.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan