Bokstavskombinationer

Exempel på företagsnamn med bokstavskombinationer

Företagsnamn som innehåller en bokstavskombination får normalt ett begränsat skydd. Ju fler bokstäver som kombineras, desto starkare skydd får namnet. Då blir det svårare för liknande företagsnamn att bli godkända.

Vi kan som regel godkänna ett företagsnamn som innehåller en tvåbokstavskombination om det inte finns något annat företagsnamn med samma tillägg. Tillägg som är synonyma räcker ofta för att företagsnamnen ska bedömas som tillräckligt olika.

För trebokstavskombinationer blir det däremot inte tillräcklig skillnad med synonyma tillägg, utan här krävs att tillägget har en annan innebörd för att vi ska kunna godkänna namnet.

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn
Företagsnamn 1 Företagsnamn 2 Godkänns Kommentar
RT Bil och Mek RT Bil och Service Nej Samma tillägg direkt efter en kombination av två bokstäver gör att det finns en risk för förväxling.
RT Bil och Mek RT Service och Bil Ja Trots att ordet ”bil” finns med i båda företagsnamnen bedöms de som tillräckligt olika eftersom de är uppbyggda på olika sätt.
RT Åkeri RT Transport Ja En kombination av två bokstäver följs av synonyma tillägg och det är tillräckligt.
R & T Bil RT Car Ja Den fonetiska och visuella skillnaden, i kombination med att det inte är identiska tillägg, gör att företagsnamnen blir tillräckligt olika.
RTT Spedition RTT Frakt Nej En kombination av tre bokstäver följs av synonyma tillägg och det gör att företagsnamnen inte är tillräckligt olika.
RT & T Spedition RTT Frakt Ja Med synonyma tillägg blir dessa företagsnamn tillräckligt olika då kombinationerna av bokstäver är visuellt olika.
PG Bil PEGE Bil Nej Den ljudmässiga likheten blir för stor trots viss visuell olikhet.
PG Bil PEGE Billackering i Kramfors Ja Trots samma inledning som i ovanstående exempel blir dessa företagsnamn tillräckligt olika med de ytterligare tilläggen.
Företagsnamn jämförda med varumärken
Företagsnamn Varumärke Godkänns Kommentar
R och T Bil RT Ja Den fonetiska skillnaden mellan kombinationerna av bokstäver är tillräcklig.
R och T Bil R & T Nej Den fonetiska likheten gör att det finns risk för förväxling.
R & T Bil RT Bil Nej Med samma tillägg blir det risk för förväxling, trots viss skillnad både fonetiskt och visuellt.
VBA Solutions WBA Ja Olikheten i stavning i kombinationerna av bokstäver är tillräcklig.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan