Förnamn

Exempel på företagsnamn med förnamn

Företagsnamn som innehåller vanliga förnamn kan vi ofta registrera även om det bara är små skillnader mot företagsnamn som redan är registrerade. Om förnamnet är ovanligt gör vi en mer försiktig bedömning.

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn
Företagsnamn 1 Företagsnamn 2 Godkänns Kommentar
Annas Klippotek Annas Klipp Nej Trots det vanliga förnamnet är företagsnamnen i sin helhet för lika.
Annas Klippotek Annas Klipp i Örebro Ja Tillägget ”i Örebro” gör att företagsnamnen skiljer sig åt tillräckligt. Detta förutsätter att företagen inte ligger nära varandra geografiskt.
Petra Invest Petra Holding i Malmö Ja Samma förnamn och liknande ord samt ytterligare tillägg gör tillräcklig skillnad.
Hans Åkeri Hasses Åkeri Nej Då det är samma tillägg, ”åkeri”, räcker inte skillnaden mellan Hans och Hasse för att undvika förväxlingsrisk.
Hans Åkeri Hasses Frakt Ja Med synonyma tillägg blir företagsnamnen tillräckligt olika.
Kjells Bygg Kjells Bygg i Karlstad Ja Vanligt förnamn med vanligt ord som beskriver verksamheten kan godkännas om ytterligare skillnader finns. Detta förutsätter att företagen inte ligger nära varandra geografiskt.
Balthazar Holding Balthazar Invest Nej Förväxlingsrisk finns eftersom det är ett ganska ovanligt förnamn i kombination med ett liknande tillägg.
Balthazar Holding i Malmö Balthazar Invest Ja

Med ytterligare tillägg blir företagsnamnen ovan tillräckligt olika.

Detta förutsätter att företagen inte ligger nära varandra geografiskt.

Företagsnamn jämförda med varumärken
Företagsnamn Varumärken Godkänns Kommentar
Stefanz Eventconsult Stefanz Nej Eftersom varumärket endast består av Stefanz finns det risk för förväxling.
Caroline Design Caroline Art Ja Vanligt förnamn med olika tillägg i både företagsnamnet och varumärket gör att namnen är tillräckligt olika.
Anna i Göteborg Annas Nej Att förnamnet i varumärket är registrerat med ett genitiv-s gör inte att namnen blir tillräckligt olika.
Emma K Emma Ja Eftersom det är ett vanligt förnamn ser vi Emma K som tillräckligt olikt Emma.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan