Fantasiord

Exempel på företagsnamn med fantasiord

Särpräglade fantasiord är exempel på starka dominanter. Företagsnamn som innehåller fantasiord med exakt samma stavning bedöms som förväxlingsbara trots att företagsnamnen för övrigt är olika.

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn
Företagsnamn 1 Företagsnamn 2 Godkänns Kommentar
Tirxa Gun Johansson Fastighetsservice Tirxa Nej Identiska fantasiord gör att det finns risk för förväxling trots olikheter i övrigt.
Swebia Computer Sweba Ja En liten fonetisk och visuell skillnad mellan fantasiorden i kombination med tillägget Computer i det ena företagets namn, gör att vi bedömer dem som tillräckligt olika.
Swebia Computer Sweba Computer Nej Med samma tillägg blir företagets namn som helhet för lika, trots den visuella och fonetiska skillnaden på fantasiordet.
Cika CICA Nej Fantasiorden är i det närmaste identiska både fonetiskt och visuellt. Eftersom inget ytterligare tillägg heller finns kan de förväxlas.
Cika Cicca Ja Fantasiorden skiljer sig tillräckligt – främst visuellt, för att inte förväxlas.
Appcon Bygg Apcon Nej Fantasiorden är i det närmaste identiska och kan därför förväxlas.
Appcon Bygg AP-CON Service Ja Fantasiorden kan uppfattas som fonetiskt ganska lika, men de olika tilläggen gör att den visuella skillnaden blir tillräckligt stor.
SUJAB SAJAB Ja Trots en relativt liten skillnad i stavning blir företagens namn tillräckligt olika fonetiskt för att inte förväxlas.
Företagsnamn jämförda med varumärken
Företagsnamn Varumärken Godkänns Kommentar
Teact TE-ACT Nej Risk för förväxling finns eftersom de båda namnen är i det närmaste identiska.
Teakt TE-ACT Ja Stavningsskillnaden i kombination med den visuella olikheten, är tillräckligt för att namnen inte ska förväxlas.
Cescon Holding Ceskon Nej Stor fonetisk likhet och mycket liten skillnad i stavning gör att det finns en risk för förväxling.
Din-X Logistic DINEX Ja Den visuella olikheten är tillräcklig för att namnen inte ska förväxlas.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan