Efternamn

Exempel på företagsnamn med efternamn (släktnamn)

Traditionellt uppbyggda företagsnamn som innehåller vanliga efternamn och vanliga verksamhetsbeskrivande ord kan vi ofta registrera med endast skillnad i förnamn eller liknande.

Om det är fråga om mer ovanliga efternamn kan det krävas större skillnader för att det inte ska finnas en risk för förväxling.

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn
Företagsnamn 1 Företagsnamn 2 Godkänns Kommentar
Hanssons Åkeri Peter Hansson Åkeri Ja Det är tillräckligt med tillägg av exempelvis ort, förnamn eller initial när det är fråga om ett vanligt efternamn i kombination med ett vanligt ord som beskriver verksamheten.
Hanssons Åkeri Hanssons Åkeri i Göteborg Ja Det är tillräckligt med tillägg av exempelvis ort, förnamn eller initial när det är fråga om ett vanligt efternamn i kombination med ett vanligt ord som beskriver verksamheten.

När tillägget är ett ortnamn görs en restriktiv bedömning om företagen ligger geografiskt nära varandra.

Detta förutsätter att företagen inte ligger nära varandra geografiskt.
Petterssons Bygg Bröderna Petterssons Bygg Ja Bröderna Petterssons uppfattas som en kombination som kan skiljas från enbart Petterssons när det är fråga om ett vanligt efternamn.
Anna Jansson Design Anna Jansson Inredning Ja De olika tilläggen räcker för att skilja företagsnamnen åt när det är fråga om ett vanligt för– och efternamn.
Perssons Transport Perssons Åkeri Ja Tilläggen av synonyma ord är tillräckligt när det är fråga om mycket vanliga efternamn.
Anna Braathen Design Braathen Design i Malmö Nej Tilläggen av förnamnet och ortsnamnet är inte tillräckligt eftersom det är fråga om ett mer ovanligt efternamn som följs av samma ord som beskriver verksamheten.
Randhem IT-Strategi Randhem Konsult Nej Eftersom det är ett mycket ovanligt efternamn i kombination med tillägg som i båda fallen kan peka på liknande branscher, finns risk för förväxling.
Randhem IT-strategi Paul Randhem Konsult Ja Trots att det är fråga om ett ovanligt efternamn, gör tillägget av förnamn och skillnaden i de ord som beskriver verksamheten att företagsnamnen blir tillräckligt olika.
Företagsnamn jämförda med varumärken
Företagsnamn Varumärke Godkänns Kommentar
Nymans VVS-service Nymans Nej Nymans blir framträdande i både företagsnamnet och varumärket.
VVS-service Peter Nyman Nymans Ja Tillägget av förnamnet räcker för att skilja företagsnamnet från varumärket.
Systrarna Brandt Brandt Ja Systrarna Brandt uppfattas som en kombination som kan skiljas från varumärket Brandt.
Bengtsson & Partner Invest Bengtssons Ja Bengtsson & Partner uppfattas som en kombination som kan skiljas från varumärket Bengtssons.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan