Geografiska begrepp

Exempel på företagsnamn med geografiska begrepp

Traditionellt uppbyggda företagsnamn som innehåller ett geografiskt begrepp av betydande storlek och ett vanligt verksamhetsbeskrivande ord kan vi godkänna trots att det är liten skillnad mellan namnen. Geografiska begrepp av betydande storlek är exempelvis länder, kommuner, tätorter och samhällen.

I alla exempel förutsätter vi att företagen bedriver verksamheter av samma eller liknande slag.

Företagsnamn jämförda med andra företagsnamn
Företagsnamn 1 Företagsnamn 2 Godkänns Kommentar
Västkustens Mark & Asfalt Västkustens Markförädling Ja Trots att Västkusten i båda företagsnamnen åtföljs av ordet ”mark”, gör de ytterligare skillnaderna som finns att de som helhet blir tillräckligt olika.
Bergslagen Fastigheter Bergslagens Förvaltning Ja Tillägg av synonyma ord är tillräckligt när det är fråga om stora geografiska begrepp för att de ska bedömas som olika.
Synoptik Kramfors Kramfors Optik Ja Trots att båda företagsnamnen innehåller Kramfors och det ord som beskriver verksamheten ”optik” blir de som helhet tillräckligt olika.
Storstockholms Golv Stockholm Golv Nej Eftersom uppbyggnaden är densamma och den enda skillnaden i företagsnamnen är förledet ”Stor” finns en förväxlingsrisk.
Storstockholms Golv Stockholms Golv och kakel Ja Trots att uppbyggnaden är liknande räcker skillnaden med tillägget ”och kakel” för att företagsnamnen ska bli tillräckligt olika. Trots att uppbyggnaden är liknande räcker skillnaden med tillägget ”och kakel” för att företagsnamnen ska bli tillräckligt olika.
Luleå Bygg Norr Luleå Byggtjänst Ja Trots att uppbyggnaden är liknande räcker skillnaden i tilläggen för att företagsnamnen ska bli tillräckligt olika.
Möbelrenovering i Allsta Möbelfixaren i Allsta Nej Allsta är en liten ort och därför finns risk för förväxling när företagsnamnen är uppbyggda på liknande sätt.
Allsta Möbelrenovering Möbelfixaren i Allsta Ja Trots att båda företagsnamnen innehåller Allsta, som är en liten ort, och ett ord som beskriver verksamheten som inleds med ”möbel” blir namnen som helhet tillräckligt olika.
Företagsnamn jämförda med varumärken
Företagsnamn Varumärken Godkänns Kommentar
EuroSwed Education EUROSWEDE Nej Trots viss stavningsskillnad blir likheterna så stora att förväxlingsrisk finns.
Arboga Machine Tool ARBOGA Nej Ortnamnet Arboga är framträdande både i företagsnamnet och varumärket och därför finns risk för förväxling.
Machine Tool i Arboga ARBOGA Ja Med konstruktionen med ”i Arboga” blir inte ortnamnet framträdande och någon förväxlingsrisk med varumärket finns inte.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan