Bifirma och parallellfirma

Du kan registrera ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet, en bifirma. Dessutom kan du registrera företagsnamnet på flera språk, parallellfirma.

Bifirma

Du kan registrera ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet, en bifirma. Firmalagen gäller också bifirmor. Samma krav för registrering ställs därför på bifirman, till exempel att den har särskiljningsförmåga och inte är förväxlingsbar med andra företagsnamn eller varumärken.

Anmälan om bifirma kan göras antingen vid nybildning av företaget eller senare genom en ändringsanmälan. Du kan anmäla i e-tjänsterna på verksamt.se eller på en blankett. Avgifter och blanketter hittar du under varje företagsform i menyn.

Blanketter och mallar

Ingen juridisk person

En bifirma är ingen egen juridisk person och får inte innehålla någon beteckning för företagsformen som till exempel aktiebolag, AB, handelsbolag eller HB. Bifirman skulle då bedömas som vilseledande enligt firmalagens regler. När en bifirma används vid firmateckning ska även företagsnamnet för hela verksamheten anges.

Bifirmans verksamhet

Bifirman ska ingå i och avse en specifik del av företagets verksamhet. Bifirmans verksamhet behöver inte vara ordagrant återgiven på samma sätt som den delen av verksamheten i huvudfirman, men man ska lätt kunna tolka in att bifirmans verksamhet är en del av verksamheten i huvudfirman. Det är möjligt att ansöka om att utöka (=ändra) huvudverksamheten och lägga till den verksamhet ni vill ha i bifirman. 

Du kan ha flera bifirmor för olika delar av verksamheten, men det är inte tillåtet att ha flera bifirmor med identisk verksamhet. Har du flera bifirmor måste verksamheterna alltså skilja sig åt.

Exempel

Cajin Scandinavia Aktiebolag bedriver verksamhet inom design och heminredning. Under bifirman Lisa & Mia design bedriver företaget den del av verksamheten som riktar sig till privatpersoner och under bifirman Swedish Kitchens bedrivs inredningsuppdrag inriktat på köksmiljöer.

Bogax Scandinavia Aktiebolag bedriver försäljning av motorcyklar och husvagnar. Under bifirman Bogax Motorcycles bedriver företaget den del av verksamheten som avser motorcykelförsäljning.

Vem kan besluta om bifirma?

En enskild näringsidkare beslutar själv och skickar in anmälan om registrering av bifirma.

I handelsbolag och kommanditbolag beslutar bolagsmännen gemensamt och anmälan ska undertecknas av samtliga bolagsmän (även kommanditdelägare om sådan finns). Någon handling utöver anmälan ska inte skickas in.

I ett aktiebolag är det normalt styrelsen som fattar beslut om bifirma och om vilken del av verksamheten som ska drivas under bifirman. Då krävs en försäkran i anmälan, men inte något styrelseprotokoll. Bifirman bör inte nämnas i bolagsordningen. Men en bifirma kan även beslutas av bolagsstämman och, om företaget absolut vill det, skrivas in i bolagsordningen. Det medför då att det sedan krävs ett bolagsstämmoprotokoll med ändring av bolagsordningen och en ny bolagsordning för att avregistrera eller ändra bifirman.

Parallellfirma

Exempelvis kan parallellfirmorna heta RT car & service och RT bil & service.

Du kan registrera ett företagsnamn på flera språk, så kallad parallellfirma. En parallellfirma är det vanliga företagsnamnets lydelse på ett annat språk. Ett företag kan ha flera parallellfirmor. Parallellfirman ska vara en så direkt översättning av företagsnamnet som möjligt. Om företagsnamnet innehåller en beteckning för företagsformen ska även den ingå, antingen på svenska eller i översättning.

För ett aktiebolag ska parallellfirman anges i samma paragraf som firman i bolagsordningen. Det är bolagsstämman som beslutar om en parallellfirma.

Du kan anmäla parallellfirma i e-tjänsterna på verksamt.se eller på en blankett. Avgifter och blanketter hittar du under varje företagsform i menyn.

Blanketter och mallar

Exempel på översättningar av företagsformerna

Aktiebolag

  • Limited company (Ltd)
  • Oy (osakeyhtiö)
  • Corporation
  • Inc. (incorporated)
  • GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (AG, Aktiengesellschaft)
  • SARL (société à responsabilité limitée) (S.A. Société Anonyme)

Handelsbolag

  • Trading partnership

Kommanditbolag

  • Limited partnership
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan