Överklaga beslut

Du kan överklaga Bolagsverkets slutliga beslut att inte registrera ditt företagsnamn till Patent- och marknadsdomstolen.

Om Bolagsverket hittar ett hinder mot registrering av ditt förslag till företagsnamn, skickas ett meddelande (föreläggande) om detta. I föreläggandet får du information om vad som hindrar att ditt namn kan bli godkänt. I föreläggandet är en svarstid utsatt, vilket är den tid du har på dig att besvara föreläggandet.

Ett föreläggande om att din ansökan stött på hinder är Bolagsverkets bedömning under handläggningen. Denna bedömning kan du argumentera emot i ett svar på det föreläggande du fått. Om Bolagsverket trots din argumentation anser att det finns hinder mot att godkänna ditt namn, kan du begära att Bolagsverket fattar ett slutligt beslut i ärendet. Ett slutligt beslut innebär att du får en skriftlig motivering till varför namnet inte kan godkännas och att Bolagsverket därmed avslutar handläggningen av ditt ärende. Om du vill överklaga Bolagsverkets beslut följer du de anvisningar som du finner i beslutet.

Eftersom Bolagsverket avslutar sin handläggning av ärendet i och med det slutliga beslutet kan du inte komma in med ytterligare namnförslag efter det. Vill du inte överklaga beslutet, eller om Patent- och marknadsdomstolen också kommer fram till att ditt namn inte kan registreras, innebär det att du måste skicka in ett nytt ärende, med ny avgift om du vill få något annat namnförslag prövat.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan