Bolagsverkets granskning

Innan ditt företagsnamn kan godkännas kontrollerar vi att det inte kolliderar med andra registrerade företag, föreningar eller varumärken.

Namnförslagen granskas i tur och ordning och vi registrerar det första namnet som kan godkännas.

Om inget av förslagen kan godkännas får du ett meddelande (föreläggande) om vad namnet måste kompletteras med. Du kan skicka in nya namnförslag skriftligt utan att det kostar något extra. Vi lämnar aldrig bindande förhandsbesked om ett föreslaget företagsnamn. Det nya namnförslaget granskar vi och bedömer inom en vecka.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan