Administrativ hävning

Administrativ hävning av företagsnamn

Du kan ansöka om att häva ett företagsnamn som är registrerat hos Bolagsverket.

Möjligheten att häva ett företagsnamn gäller alla företags– och föreningsformer som vi registrerar. Med företagsnamn menar vi huvudfirma, bifirma och parallellfirma.

När kan du ansöka om att häva ett företagsnamn?

Ett registrerat företagsnamn kan till exempel hävas om det:

  • är förväxlingsbart med någon annans registrerade eller inarbetade företagsnamn eller varumärke
  • har förlorat sin särskiljningsförmåga
  • har kommit att strida mot lag eller annan författning
  • är vilseledande
  • inte har använts inom en period av fem år i följd.

Eller om:

  • innehavaren inte längre är näringsidkare.

Ansök hos rätt myndighet

Vill du häva ett registrerat företagsnamn kan du gå till domstol eller ansöka om administrativ hävning av företagsnamnet hos den myndighet där namnet är registrerat.

I många fall är det Bolagsverket du ska vända dig till eftersom vi registrerar de flesta företagsformer som finns i Sverige.

Om du vill ansöka om hävning av namnet på en

  • understödsförening – kontakta Finansinspektionen
  • stiftelse – kontakta Länsstyrelsen
  • samfällighetsförening – kontakta Lantmäteriet.

Anmäl till Bolagsverket

När du vill häva ett företagsnamn hos oss använder du blanketten, Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 . Ansökan ska innehålla uppgifter om dig som söker, uppgifter om innehavaren av företagsnamnet och skälen till varför du vill häva namnet. Det kostar  450 kronor att ansöka om hävning av ett företagsnamn.

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 (59 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan