Revisor – kommanditbolag

Ett kommanditbolag behöver oftast inte ha någon revisor. Det finns dock några situationer då ett kommanditbolag ändå måste ha revisor.

Juridisk person som delägare

Ett kommanditbolag med

  • minst en juridisk person som delägare måste enligt grundregeln ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorn ska anmälas till Bolagsverket.

Men om ett sådant kommanditbolag inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren kan ni välja att inte ha någon revisor:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Stora kommanditbolag

I kommanditbolag med endast fysiska personer som delägare krävs det en auktoriserad  revisor om företaget betraktas som större. Revisorn ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Ett kommanditbolag som uppfyller minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren betraktas som större:

  • fler än 50 anställda (i medeltal)
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan