Under 18 år – kommanditbolag

Personer under 18 år kan, trots att de inte är myndiga, ingå i ett kommanditbolag. Här kan du läsa om reglerna kring detta. 

Personer under 18 år är omyndiga. För dem finns det begränsningar. För barn som står under vårdnad av båda sina föräldrar är dessa förmyndare. Om barnet står under bara den ena förälderns vårdnad är den föräldern ensam förmyndare. Om en person under 18 år inte har någon förmyndare utser tingsrätten en sådan.

Personer under 16 år

Den som inte har fyllt 16 år får inte själv vara bolagsman i ett kommanditbolag. Men en förmyndare kan vara detta för sitt barns räkning om överförmyndaren i kommunen ger sitt tillstånd. Förmyndaren registreras som bolagsman.

I anmälan ska du lämna förmyndarens fullständiga personuppgifter och namnteckning. Överförmyndarens och förmyndarens tillstånd ska finnas med i anmälan eller som bilaga.

Personer som är 16-18 år

Den som har fyllt 16 men inte 18 får vara bolagsman i ett kommanditbolag om förmyndarna och överförmyndaren ger sitt tillstånd. Personen registreras som bolagsman. Förmyndarnas och överförmyndarens tillstånd ska finnas med i anmälan eller som bilaga.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan