Avveckla kommanditbolag

Du kan avveckla ditt kommanditbolag genom avregistrering eller likvidation. En avregistrering anmäler du på verksamt.se.

Avregistrering

Har företaget upphört med sin verksamhet ska du skicka in en anmälan om avregistrering. Vi avregistrerar då företaget ur handelsregistret. Du kan inte välja datum för avregistreringen utan vi avregistrerar ditt företag när anmälan kommer in till oss.

Att tänka på innan du skickar in avregistreringen

  • Sälj företagets tillgångar.
  • Avsluta företagets konton.
  • Säg upp företagets avtal (exempelvis telefonabonnemang samt leasing- och hyresavtal).
  • Betala företagets eventuella skulder.

Har företaget några tillstånd, till exempel alkoholtillstånd, eller är det ombud för spel? Dessa följer inte automatiskt med till någon annan företagsform.

Likvidation

Vill du att det ska synas att företaget håller på att avvecklas? Då kan du anmäla likvidation till Bolagsverket. Vid en likvidation ska alla tillgångar säljas, skulder betalas och de avtal företaget ingått sägas upp. Efter att likvidationen har avslutats ska eventuella tillgångar fördelas mellan bolagsmännen. Likvidationen avslutas genom ett skriftligt skifte som samtliga bolagsmän undertecknar. Sedan anmäler du till Bolagsverket att likvidationen har avslutats. Läs mer om likvidation i menyn.

Vi avregistrerar företag som inte är aktiva

Vi avregistrerar löpande företag som inte bedriver någon verksamhet. Det innebär bland annat att vi har rätt att fråga om ett företag är aktivt. Läs mer om detta på sidan Driver företaget fortfarande verksamhet?

Driver företaget fortfarande verksamhet?

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter kommanditbolag

Avgifter kommanditbolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan