Årsredovisning – kommanditbolag

De flesta kommanditbolag behöver inte skicka in någon årsredovisning till Bolagsverket. Men om ditt kommanditbolag har juridiska personer som delägare eller räknas som ett större företag måste du skicka in årsredovisningen till oss.

Måste du skicka in en årsredovisning? 

Kommanditbolag som har en eller flera juridiska personer som delägare eller som räknas som ett större företag, ska upprätta och skicka in en årsredovisning till Bolagsverket.  I vår årsredovisningsguide kan du kontrollera vad som gäller för ditt företag och bland annat läsa om årsredovisningens olika delar.

Årsredovisningsguiden

Så skickar du årsredovisningen

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument med bestyrkta kopior av originalen. Lägg dem gärna i den här ordningen:

  1. årsredovisning
  2. revisionsberättelse – när så krävs
  3. koncernredovisning med revisionsberättelse – för moderföretag i större koncerner.

Vi godtar inte årsredovisningar som är tryckta, eftersom de inte alltid är fullständiga och är en kopia av originalet.

Hit skickar du årsredovisningen

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan