Revisor – handelsbolag

Ett handelsbolag behöver oftast inte ha någon revisor. Det finns dock några situationer då ett handelsbolag ändå måste ha revisor.

Juridisk person som delägare

Ett handelsbolag med

  • minst en juridisk person som delägare måste enligt grundregeln ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorn ska anmälas till Bolagsverket.

Men om ett sådant handelsbolag inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren kan ni välja att inte ha någon revisor:

  • fler än  3 anställda (i medeltal)
  • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Stora handelsbolag

I handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän krävs det en auktoriserad  revisor om företaget betraktas som större. Revisorn ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Ett handelsbolag som uppfyller minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren betraktas som större:

  • fler än  50 anställda (i medeltal)
  • mer än  40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  80 miljoner kronor i nettoomsättning
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan