Revisor – europabolag

Ett europabolag med säte i Sverige måste ha minst en revisor.

Revisorn kan endast vara en godkänd revisor och auktoriserad revisor eller ett revisionsbolag som är registrerat av Revisorsinspektionen. Vid sidan av bolagets revisorer kan så kallade lekmannarevisorer utses. För banker, försäkrings- och finansbolag gäller särskilda regler.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan