Företagsnamn och verksamhet – europabolag

En av de första sakerna du behöver göra när du startar ett företag är att välja företagsnamn och besluta vilken verksamhet företaget ska ha.

Både namnet och verksamheten måste du anmäla till Bolagsverket. Vi granskar sedan ditt namnförslag, bland annat för att se att inget annat företag har samma namn.

Tänk på att du kan behöva anmäla företaget till registret mot penningtvätt.

Registret mot penningtvätt

Namnet är företagets fasad utåt och därför är det viktigt att det skiljer sig åt, exempelvis från andra företagsnamn och varumärken.

Speciella regler för europabolag

Ett europabolags företagsnamn måste innehålla beteckningen ”SE” antingen före eller efter företagsnamnet. Det är endast europabolag som får ha företagsnamn som innehåller förkortningen ”SE”. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn som är införda i europabolagsregistret. Europabolag med säte i Sverige faller under svenska nationella bestämmelser om företagsnamn.

Företagsnamn

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan