Anmäl ditt europabolag för registrering

Europabolag med säte i Sverige ska registreras hos Bolagsverket.

När ett europabolag har bildats ska det registreras. Det kostar  2 500 kronor. Bolagsverket registrerar europabolag med säte i Sverige.

Ett europabolag måste uppfylla vissa krav för att kunna registreras, bland annat när det gäller frågor om arbetstagarinflytande. Därutöver ska bolaget uppfylla de allmänna krav som gäller för publika aktiebolag i den medlemsstat där bolaget ska ha sitt säte.

Bolagsverket offentliggör registreringen genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan