Driva europabolag

När uppgifter som finns registrerade har ändrats i ett europabolag med säte i Sverige, måste det anmälas till Bolagsverket.

Det kan exempelvis gälla ändring av företagsnamnet, ändring av ledamöter eller ny adress.

Tänk på att om du ändrar verksamheten kan du behöva anmäla företaget till registret mot penningtvätt.

Registret mot penningtvätt

När det gäller ändring av ledamöter, revisor och adressändringar kan du använda blanketterna för aktiebolag.

Blanketter aktiebolag

Ombilda europabolag

Ett europabolag kan ombildas till ett nationellt publikt aktiebolag. En sådan ombildning får ske tidigast två år efter europabolagets registrering och inte förrän de två första årsredovisningarna godkänts.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan