Enkelt bolag

Ett enkelt bolag bildas när minst två personer beslutar sig för att samarbeta. Ett exempel på ett vanligt enkelt bolag är när några personer köper en lott tillsammans.

Även näringsverksamhet kan drivas i form av ett enkelt bolag. Observera att ett enkelt bolag inte är samma sak som en enskild näringsidkare (enskild firma).

Enkla bolag bildas då två eller flera personer avtalar om att samarbeta, men då avsikten inte är att bilda aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Personerna, alltså bolagsmännen, kan vara fysiska eller juridiska personer. Det får inget eget organisationsnummer.

Registrering

Bolagsmännen i enkla bolag kan registreras hos Bolagsverket om man ska driva näringsverksamhet i bolaget. Bolagsmännen registreras under sina namn, men inget företagsnamn eller organisationsnummer registreras för verksamheten.

Inbördes rättigheter och skyldigheter

Samtliga bolagsmän ska vara överens om förvaltningen av det enkla bolaget, men brådskande åtgärder får utföras även om man inte kan få tag på alla bolagsmän.

Förhållande till utomstående

Avtal som slutits av det enkla bolaget blir endast bindande för de bolagsmän som deltagit i avtalet. Alla bolagsmän som har deltagit i avtalet har lika rättigheter och skyldigheter gentemot den utomstående (tredje man) som de ingått avtal med. Vem som helst av bolagsmännen, som deltagit i avtal för bolaget, kan alltså bli skyldig att betala hela bolagets skuld enligt avtalet.

Anmälan

Anmälan ska undertecknas av samtliga bolagsmän. Använd blanketten Nyregistrering, nr 907 . Det kostar  1 200 kronor att registrera bolagsmän. Betala avgiften samtidigt som du skickar in anmälan.

Nyregistrering, nr 907 (87 kB)

Avregistrera bolagsmännen

Du avregistrerar bolagsmännen hos Bolagsverket. Använd blanketten Avregistrering, nr 917 . En anmälan om avregistrering kostar inget. När vi avregistrerat bolagsmännen skickar vi ett registreringsbevis utan kostnad.

Avregistrering, nr 917 (18 kB)

Läs mer på Bokföringsnämndens och Skatteverkets webbplatser.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan