Fler företagsformer

Här hittar du information och blanketter för företagsformerna enkla bolag, europabolag, Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) och Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan