Vad är en filial?

  • Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.
  • Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
  • Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige.
  • Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
  • Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
  • Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa.
  • En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget. Läs mer på sidan Årsredovisning för filial.
  • Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
  • När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan