Företagsnamn och verksamhet – filial

Om du ska registrera en filial i Sverige måste du anmäla filialens namn och verksamhet till Bolagsverket. Vi granskar sedan ditt namnförslag, bland annat för att se att namnet skiljer sig från andra företagsnamn och varumärken inom liknande branscher.

Läs mer om företagsnamn och verksamhetsbeskrivning på sidan Företagsnamn i menyn. Tänk på att du kan behöva anmäla filialen till registret mot penningtvätt.

Registret mot penningtvätt

Rikstäckande skydd för namnet

Namnet på en filial skyddas i hela landet.

Speciella regler för filialer

  • Namnet ska innehålla ordet ”filial”.
  • Om det utländska företaget är en bank ska ordet ”bank” finnas med.

Exempel på företagsnamn:

  • Fantasiord: Cognos filial.
  • Fantasiord + verksamhetsord: Cognos Invest  filial.

Vill  du registrera ett extra namn för din filial eller vill du registrera en översättning av ditt namn? Läs mer om bifirma och parallellfirma och vad du ska tänka på när du väljer namn. Tänk på att bifirman inte får innehålla det utländska företagets företagsform och inte heller innehålla orden filial eller branch.

Bifirma och parallellfirma

Beskriv verksamheten i Sverige i detalj

Du har skydd för ditt namn för den verksamhet som du har registrerad. För att vi ska kunna bedöma om vi kan godkänna ditt namnförslag måste du därför beskriva verksamheten i detalj. Om du exempelvis ska bedriva handel, måste du skriva inom vilket område du ska bedriva handel.  Tänk på att du måste beskriva verksamheten även om det är så att det utländska företaget enbart har handel i sin verksamhetsbeskrivning. För att du ska få din filial registrerad i Sverige måste du därför lägga till inom vilket område handeln bedrivs.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan