Uppgifter på brev, fakturor – filial

Vissa uppgifter, exempelvis företagsnamn och organisationsnummer måste stå på filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser.

På filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser ska följande stå:

  • filialens företagsnamn
  • filialens organisationsnummer och i vilket svenskt register filialen är registrerad, exempelvis ”Registrerat i Bolagsverkets filialregister”
  • utländska företagets rättsliga form och säte
  • vilket register det utländska företaget är registrerat i och vilket nummer företaget har i registret.

Bolagsverket har möjlighet att vid vite förelägga filialens verkställande direktör att fullgöra skyldigheterna när det gäller brevpapper, fakturor, orderblanketter och webbplatser.

Beställ ingenting förrän filialen är registrerad

Ett gott råd är att inte beställa brevpapper, trycksaker, skyltar och annat innan filialen och det föreslagna företagsnamnet är registrerat.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan