Driva filial

När du driver en filial måste du anmäla ändringar till Bolagsverket. I vissa fall måste du också skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.

Anmäl ändringar

Behöver du ändra något som gäller din filial? Kanske vill du ändra filialens namn eller byta verkställande direktör. Då måste filialens verkställande direktör eller vice verkställande direktör anmäla det till Bolagsverket.

Ändringsanmälan – filial, nr 888 (116 kB)

Tänk på att om du ändrar verksamheten kan du behöva anmäla filialen till registret mot penningtvätt.

Registret mot penningtvätt

Skicka med eventuella bilagor

Nästan alltid innebär en ändring att du måste skicka med registreringsbevis för det utländska företaget eller andra handlingar. Om anmälan gäller ny verkställande direktör måste du skicka med en ny fullmakt. Läs mer om vilka andra handlingar som ska skickas med i blanketten Ändringsanmälan, nr 888 .

Ändringsanmälan – filial, nr 888 (116 kB)

Vad kostar ändringen?

Många av de ändringar du kan göra innebär att du får betala en registreringsavgift. Det ser du på sidan Avgifter filial.

Avgifter filial

Årsredovisning eller inte?

På sidan Årsredovisning filial kan du läsa om hur bokföringen för en filial ska avslutas och vem som ska skicka in årsredovisning.

Redovisningsvaluta

Filialen kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro. Men det är inte något som registreras hos Bolagsverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan