Registrera eller inte – enskild näringsidkare

En del större enskilda näringsidkare måste registrera sig hos Bolagsverket.

I en del fall måste en enskild näringsidkare anmäla företaget till Bolagsverket innan verksamheten får börja. Men i de flesta fall är det frivilligt med registrering hos oss.

Det kan vara nödvändigt att registrera företaget om du exempelvis deltar i offentliga upphandlingar eller om företaget behöver tillstånd att driva en viss verksamhet. 

Dessa företag måste registreras hos Bolagsverket

Om ditt företag uppfyller minst två av följande villkor måste du registrera det hos Bolagsverket.

Företaget har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än  50 anställda (i medeltal)
  • mer än  40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  80 miljoner kronor i nettoomsättning.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan