Under 18 år – enskild näringsidkare

Personer under 18 år är omyndiga. För dem finns begränsningar.

För barn som står under vårdnad av sina föräldrar är dessa förmyndare. Om barnet står under den ena förälderns vårdnad är den ensam förmyndare. Om en omyndig person inte har någon förmyndare utser tingsrätten en sådan.

Personer under 16 år

Den som inte har fyllt 16 år får inte vara enskild näringsidkare.

Personer som är 16-18 år

Har du fyllt 16 år men inte 18 år får du vara enskild näringsidkare om dina förmyndare och överförmyndaren i kommunen ger sitt tillstånd. Förmyndare är oftast båda eller någon av föräldrarna. Du måste skicka in tillstånden till Bolagsverket med post.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan