Driver företaget fortfarande verksamhet?

Har du fått ett brev från oss där vi frågar om ditt företag eller din förening fortfarande driver någon verksamhet? Om företaget ska avregistreras behöver du inte svara på brevet, men om företaget ska finnas kvar måste du anmäla det inom två månader.

För att vårt handels- och föreningsregister ska innehålla aktuella uppgifter, avregistrerar vi löpande företag och föreningar som inte driver någon verksamhet. För att få reda på vilka företag som inte driver någon verksamhet skickar vi ut brev till företag som av någon anledning verkar vara overksamma.

Har du fått ett brev från oss?

Om ditt företag inte driver någon verksamhet och ska avregistreras behöver du inte svara när du får brevet från oss. Vi kommer att avregistrera företaget om vi inte hör något från dig.

Om företaget driver verksamhet och ska stå kvar i registret måste du däremot anmäla det till oss inom två månader. I brevet finns information om hur du ska göra.

Vi skickar brevet till den postadress som är registrerad hos oss. Om företaget är en enskild näringsidkare skickar vi även detta brev till innehavarens folkbokföringsadress. Dessutom kungör vi en förfrågan om företaget i Post- och Inrikes Tidningar.

När undersöker Bolagsverket om ett företag driver verksamhet?

Bolagsverket undersöker

  • företag som under de senaste tio åren inte uppdaterat sina uppgifter i våra register och det inte finns något annat som tyder på att företaget har någon verksamhet
  • handelsbolag och kommanditbolag som sedan minst ett år tillbaka bara har en eller helt saknar bolagsmän och som inte registrerat någon likvidation.

Vill du överklaga vårt beslut om att avregistrera företaget?

Om vi har avregistrerat ditt företag från handels- och föreningsregistret, trots att företaget driver verksamhet kan du överklaga beslutet. Din överklagan måste i så fall komma in senast två månader efter att företaget avregistrerades. I din överklagan vänder du dig till Förvaltningsrätten i Härnösand, men du ska skicka den till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.

Har du frågor?

Kontakta Bolagsverket om du har frågor kring arbetet med avregistreringen av overksamma företag. Vårt telefonnummer hittar du längst ner på sidan.

Vill du se vad lagen säger?

Här kan du läsa vad lagen säger:

  • 17 § handelsregisterlagen (1974:157)
  • 11 kap. 18 § lagen om ekonomiska föreningar (1987:667).
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan