Ärendehantering – bank och försäkringsföretag

Banker och försäkringsföretag kan behöva tillstånd eller godkännande från Finansinspektionen för att ett ärende ska kunna registreras av Bolagsverket. Här är några exempel på vad som gäller för vissa ärenden i bank- och försäkringsföretag.

Ändringar som ska anmälas direkt till Bolagsverket

Det gäller exempelvis ändring av

 • styrelse
 • verkställande direktör
 • ordförande
 • firmateckning.

Ändring av bolagsordning, reglemente eller stadgar kräver godkännande av Finansinspektionen

Banken eller försäkringsföretaget ansöker hos Finansinspektionen om godkännande av en ändring av bolagsordning, reglemente eller stadgar. Banken eller försäkringsföretaget ska därefter anmäla ändringen för registrering hos Bolagsverket.

Ändringar som kräver tillstånd från Finansinspektionen

I vissa ärenden krävs det att Finansinspektionen ger sitt tillstånd för att Bolagsverket ska kunna registrera ärendet. Det är banken eller försäkringsföretaget som ansöker till Finansinspektionen om tillstånd. Tillstånd från Finansinspektionen krävs bland annat för att

 • verkställa fusion
 • få betala tillbaka garantikapital
 • få överlåta försäkringsbestånd.

Årsredovisning

Följande företagsformer ska alltid lämna in årsredovisningen till Bolagsverket:

 • bankaktiebolag
 • sparbanker
 • medlemsbanker
 • bankfilialer
 • försäkringsaktiebolag
 • ömsesidiga försäkringsbolag
 • försäkringsföreningar.

Läs mer på sidan Årsredovisningsguiden i menyn.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan