Banker och försäkringsföretag

Bolagsverket är registreringsmyndighet för banker och försäkringsföretag. Det innebär att nystartade banker och försäkringsföretag ska anmälas till oss så att vi kan registrera dem. Likadant gäller ändringar – det är viktigt att uppgifterna i registret är korrekta.

Frågor som rör tillstånd och tillsyn sköts däremot av Finansinspektionen. Läs mer om vilka ärenden som sköts av Bolagsverket respektive Finansinspektionen på sidan Ärendehantering.

I Bolagsverkets olika register finns följande företagsformer:

  • bankaktiebolag
  • sparbank
  • medlemsbank
  • försäkringsaktiebolag
  • ömsesidiga försäkringsbolag
  • försäkringsföreningar
  • bank- och försäkringsfilialer.

Skicka in årsredovisning

Bankerna och försäkringsföretagen måste varje år skicka in en årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket. I vår årsredovisningsguide kan du bland annat läsa vad årsredovisningen ska innehålla.

Anmäl till Bolagsverket

Använd våra blanketter när du anmäler eller gör ändringar. På sidorna för avgifter ser du vad det kostar att anmäla och göra ändringar.

Speciella regler för företagsnamnet

Bankaktiebolag

Namnet ska innehålla orden ”bank” och ”aktiebolag” eller ”bank” och förkortningen ”AB”.

Bara banker, Sveriges Riksbank, Sveriges allmänna hypoteksbank och utländska kreditinstitut får i sitt företagsnamn eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse använda ordet ”bank”. En sammanslutning eller annan juridisk person med anknytning till dessa får efter tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet ”bank” i sitt företagsnamn.

Försäkringsaktiebolag

Namnet ska innehålla ordet ”försäkringsaktiebolag” eller ordet ”försäkring” och förkortningen ”AB”.

Sparbank

Namnet ska innehålla ordet ”sparbank”. Ordet ”bank” är förbehållet de företagsformer som bedriver bankrörelse.

Ömsesidigt försäkringsbolag

Namnet ska innehålla orden ”ömsesidigt” och ”försäkring”. Om det ömsesidiga försäkringsbolaget har verksamhet inom endast ett län, ska också området för företagets verksamhet vara med, och ordet ömsesidigt kan utelämnas.

Rapportera betalningar som företaget gjort till myndigheter

Om företaget är verksamt inom utvinningsindustrin eller avverkning av naturskog måste ni varje år skicka in en rapport till Bolagsverket. Den ska visa vilka betalningar som företaget gjort till myndigheter under året. Rapportkravet gäller bland annat kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag.

Rapportera betalningar som företaget gjort till myndigheter

Frågor?

Hör av dig till oss om du har frågor om banker och försäkringsföretag, exempelvis hur det går till att registrera och fusionera dem. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Sök banker och försäkringsföretag i Näringslivsregistret

I Näringslivsregistret kan du söka information om registrerade banker, försäkringsföretag och andra företag.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan