Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. När registreringen är helt klar får det också sitt organisationsnummer.

Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats. Du kan använda aktiekapitalet till att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget. När mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där du riskerar att bli personligt ansvarig och att få likvidera bolaget. För att skydda aktiebolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Varje person som köper aktier i företaget kan också förlora de pengar som de satt in i företaget. På sidan Styrelse och vd finns mer information om ansvar.

Styrelse och vd

Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

  Hur ett aktiebolag är organiserat. Bolagsstämma, aktieägare, styrelse, ordförande, vd, firmatecknare och eventuell revisor.

Krav på aktiebolag

  • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor och publika aktiebolag på minst 500 000 .
  • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman.
  • Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
  • Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
  • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Bra att veta om företagsformen aktiebolag

  • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
  • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet.
  • Huvudregeln är att den som äger aktier bara riskerar att förlora det man har betalat för sina aktier. Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan